Viikkosuunnittelunäkymän avulla voidaan jakaa tilaukset työntekijöille tehtäväksi.
Kun tietyn asiakkaan työ raahataan hiirellä työntekijän kohdalle, näkyy ko. työ tämän jälkeen hänen puhelimensa Tarmo Mobiili sovelluksessa.
Aikajärjestys on tehty siten, että työntekijä näkee omat työnsä vanhin työtilaus ensin.
Graafisen suunnittelunäkymän avulla voidaan töitä siirtää helposti työntekijältä toiselle esim. sairastumistapauksien yhteydessä.