TARMO MOBIILI- APPLIKAATION TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tarmo on suljettu käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattu loppuasiakkaan toiminnanohjausjärjestelmä. Tarmo Mobiili- sovellus on tehty helpottamaan liikkuvan käyttäjän toimintoja. Tätä varten Tarmo Mobiili kerää käyttäjiltä tietoja, joiden käytöstä tämä tietosuojakäytäntö antaa lisätietoja.

1. Kamera tietojen käyttö

Tarmo Mobiili- käyttää loppukäyttäjän päätelaitteen kameraa hyväkseen helpottaakseen Tarmon asiakkaiden tuotteiden, tuntikirjausten ja työtilaukselle liittyvien toimintojen käyttöä. Kameran tietoja käytämme seuraavissa tapauksissa:

* Tarmon tuoterekisteriin tallennettujen viivakoodien lukeminen tuotteista. Tällä toiminnolla lisätään Tarmon työtilauksille tuotteita edelleen käsittelyä varten. Viivakoodi tulee olla ennalta tallennettu Tarmo- asiakkaan sovelluksen tuoterekisteriin.

* Tarmoon tallennettujen suljettujen sisältöjen lukeminen QR- koodin avulla. Tarmo järjestelmä sisältää loppukäyttäjän töiden ohjaukseen tarkoitettua tietosisältöä, jonka käyttöä helpotetaan QR- koodien käytön avulla. Näitä tietosisältöjä hallitsevat loppukäyttäjät ja niitä ovat mm. päiväkirjat, kiinteistöjen mittaustiedot ja kiinteistöjen työtilaukset.

* Työtilaukselle liitettävän valokuvan lisääminen. Tarmo Mobiili- sovelluksen kameralla voidaan ottaa valokuva, joka voidaan liittää vain suljettussa Tarmo- ympäristössä olevalle tai perustettavalle työtilaukselle

2. Sijainti- tietojen käyttö

Tarmo Mobiili- käyttää loppukäyttäjän päätelaitteen sijaintitietoa hyväkseen varmistaakseen sillä tehtyjen kirjausten oikeellisuuden paikan suhteen. Sijaintitietoa voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:

* Töiden aloitus- / lopetuskirjausten sijaintitiedon tallennus. Tarmo Mobiilin töiden aloitus- / lopetussijainnin koordinaatit tallennetaan Tarmo- järjestelmään.

* Tarmon päiväkirjatoimintojen aloitus- / lopetuskirjausten sijaintitiedon tallennus. Tarmo järjestelmän päiväkirjatoimintojen kirjauksen yhteydessä tallennetaan sijaintitiedot koordinaatteina Tarmo- järjestelmään. Tätä hyödynnetään esimerkiksi kiinteistöhuollon ulkoalueiden hiekotuksen yhteydessä. Tällöin voidaan jälkikäteen todentaa, onko kiinteistön pihalla suoritettu hiekotusta esim. liukastumistapausten käsittelyn yhteydessä.

* Sijaintitietojen osalta loppukäyttäjä voi estää sen käytön. Tarmo Mobiili ei pakota asiakkaan päätelaitteen sijaintitietoa päälle.

3.Kamera- ja sijaintietoja hyödyntävät organisaatiot

 Järvi-Suomen Kiinteistökonsultit Oy tarjoaa Tarmo toiminnanohjausjärjestelmää asiakkailleen sovellusvuokrauspalveluna (SaaS). Järvi-Suomen Kiinteistökonsultit Oy ei käytä edellä kuvattuja tietoja itse millään tavalla, vaan em. toimintojen kautta saatavia tietoja käyttävät oman suljetun toiminnanohjausjärjestelmän itselleen vuokranneet loppukäyttäjäyritykset.

Järvi-Suomen Kiinteistökonsultit Oy tuottaa ko. palvelun asiakkailleen, mutta itse tietosisällön omistavat palvelun vuokranneet yritykset.

 

Mikkeli 12.12.2016

Järvi-Suomen Kiinteistökonsultit Oy

 

Jorma Lifländer

toimitusjohtaja