TARMO - Töiden jakaminen

Työtilaukset voidaan jakaa työntekijöille perinteisesti työmääräimien kautta, jotka ovat joko paperilla, Tarmossa työmääräiminä, sähköpostiin lähetettynä tai edellä kuvatun graafisen käyttöliittymän kautta.

Graafisen liittymän kautta työt jaetaan vedä ja tiputa – menetelmällä (drag&drop) oikealle työntekijälle. Suunnittelunäkymä kertoo suoraan, onko kyseessä sovittu aikahuolto vai tiettyjen toimitusaikaraamien puitteissa suunniteltava työ.

Samoin myöhässä olevat työt kulkevat mukana niin kauan, kuin ne on annettu jollekin työntekijälle tehtäväksi.
 
Uudella Tarmo Mobiili- sovelluksellamme työntekijä voi kätevästi poimia myös työt matkapuhelimellaan joko oman alueen tai kaikkien töiden joukosta, vaikka työtä ei olisikaan nimetty hänelle.
<