TARMO - Töiden suunnittelu

Töiden suunnittelu Tarmossa voidaan tehdä perinteisesti tulostamalla työmääräimet, jakamalla työt työntekijän nimellä eteenpäin, esimerkiksi vastuuhoitajalle tai pisimmälle vietynä suunnittelu voidaan tehdä graafisen käyttöliittymän kautta.
Graafista suunnitteluliittymää käytetään yleensä isommissa ympäristöissä. Tuolloin on oletuksena kaikilla työntekijöillä työvuoro omassa työryhmässään. Suunnittelumatriisin avulla voidaan hiirellä siirtämällä vaihtaa työtekijää eri toimintoihin ja yhdellä näkymällä työnjohto näkee, ketkä työntekijät ovat käytettävissä.

Satunnaiset poissaolot, esimerkiksi sairastumiset, saadaan helposti hoidettua saman käyttöliittymän kautta.
<