TarmoPro icon rgb 100pxTARMOPRO SOPIMUSTYÖT

Tarmossa asiakkaan kanssa sovitut työt voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

* Toistuvien työtilausten kautta
* Päiväkirjoilla ja päiväkirjalenkeillä

Toistuvat työtilaukset soveltuvat käyttöön silloin, kun halutaan suoraan jakaa tietyt työt, esim. suodattimien vaihdot vastuuhoitajille, jolloin ne näkyvät hänellä normaalina työtilauksena. Samoin, jos toistuvuudelle pitää lisätä valmiiksi tuotteita.
Toistuvuus voidaan toteuttaa päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuosi-toistuvuutena.
Kuittaus tehdään antamalla palaute, työaika ja mahdolliset tuotteet.

Päiväkirjojen avulla pystytään suunnittelemaan kiinteistökohtaisesti tehtävät työt. Jokaiselle kiinteistölle voidaan lisätä oma ohje, esim. siivous-, roskalenkin- tai vaikka aurausohjeet ja sinne voidaan lisätä myös valokuvia kohteen tärkeistä pisteistä.

Päiväkirjalenkit muodostuvat em. päiväkirjoista. Ne voivat olla alueellisia, konekohtaisia (esim. auraus ja hiekotus) tai henkilökohtaisesti personoituja. Toistuvuus lenkeille määräytyy aivan kuten työtilaustenkin osalta.
Lenkit näkyvät työntekijän mobiililaitteessa sijaintitiedon mukaisesti eli lähin kohde on lenkin listalle ylimpänä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tähän lisätään lähiaikoina video